BẢNG TIN

các hoạt động của điểm trường Nậm Lang A tháng 4/2019

Ngoài các tiết chính còn các tiết dạy kĩ năng sống các tiết tổ chức cho các em đọc sách, tuyên truyền về cách phòng tránh tai nạn đuối nước và phòng tránh bạo lực học đường. Hoạt động tập thể này góp phần củng cố cho các em về kĩ năng đọc viết, để cung cấp nhiều vốn từ cho các em trong các tiết học, và phát triển kiến thức đã đọc trên lớp các em yêu thích say mê và muốn được tham gia các hoạt động tập thể. Sau đây là một số hình ảnh.

BẢNG TIN

các hoạt động của điểm trường Nậm Lang A tháng 4/2019

 

Ngoài các tiết chính còn các tiết dạy kĩ năng sống các tiết tổ chức cho các em đọc sách, tuyên truyền về cách phòng tránh tai nạn đuối nước và phòng tránh bạo lực học đường. Hoạt động tập thể này góp phần củng cố cho các em về kĩ năng đọc viết, để cung cấp nhiều vốn từ cho các em trong các tiết học, và phát triển kiến thức đã đọc trên lớp các em yêu thích say mê và muốn được tham gia các hoạt động tập thể. Sau đây là một số hình ảnh.

Hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước và bạo lực học đường

Tiết đọc sách của các em