Ngày 07/01/2021 TCM khối 1,2,3 Trường TH Nậm Cang tổ chức buổi sinh hoạt CM: " Dạy học môn Tiếng Việt theo CTGD PT mới năm 2018 tại lớp 1B điểm trường Nậm Cang.

Ngày 07/01/2021 TCM khối 1,2,3.  Trường TH Nậm Cang tổ chức buổi sinh hoạt CM: " Dạy học môn Tiếng Việt theo CTGD PT mới năm 2018 tại lớp 1B điểm trường Nậm Cang.

Đến tham dự có tất cả các đồng chí  CBQl, GV tất cả các khối lớp tham dự. Buổi sinh hoạt do đồng chí Vy Thị Hiền - GVCN lớp 1B thực hiện. Bài 21B: Nước ngọt và sự sống.

 Sau đây là một số hình ảnh của tiết dạy.

GV viết tên bài lên bảng

HĐ nghe nói: GV phát PBT cho HS thực hiện

HS thực hiện PBT

HS thực hiện PBT

GV chấm chữa bài HS

GV chấm chữa bài HS

Học sinh đọc bài: nước ngọt và sự sống

Học sinh ghi nôi dung của bài học