Rèn chữ viết và kĩ năng trình bày vở cho học sinh Tiểu học

Để tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường đặc biệt là chữ viết cho học sinh. Ngày 7-12-2021 Trường PTDTBT TH Suối Thầu tổ chức Hội thảo chuyên đề về rèn chữ viết và kĩ năng trình bày vở cho học sinh trong nhà trường.

 Hội thảo rèn chữ viết và kĩ năng trình bày vở cho học sinh Tiểu học

Để tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường đặc biệt là chữ viết cho học sinh. Ngày 7-12-2021 Trường PTDTBT TH Suối Thầu tổ chức Hội thảo chuyên đề về rèn chữ viết và kĩ năng trình bày vở cho học sinh trong nhà trường.

Hội thảo chuyên đề chũ viết cho học sinh

 Đồng chí Đinh Viết Thành - Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp điều hành chuyên đề với các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

 

         Các đồng chí giáo viên trong nhà trường trực tiếp xem vở của học sinh, thảo luận tìm ra các lỗi trong các con chữ và cách trình bày vở của học sinh.

        Thực trạng vở viết đã được nhận xét một cách thẳng thắn, chỉ ra lỗi sai, điểm chưa phù hợp trong cách trình bày của học sinh.

         Sau thời gian làm việc nghiêm túc các đồng chí giáo viên trong nhà trường cùng đưa ra kết luận, các giải pháp để nâng cao chất lượng chữ viết và cách trình bày vở cho học sinh. Với những ý kiến sát thực nhất về chất lượng vở học sinh và góp ý mang tính chất xây dựng, giải pháp cải thiện chữ viết cho học sinh đã được tập thể nhà trường thông qua và thống nhất áp dụng trong tất cả các khối lớp phấn đấu hoàn thiện mục tiêu phát triển chung của nhà trường trong năm học 2021-2022.