SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “ SỬ DỤNG THẺ TĂNG CƯỜNG  KĨ NĂNG ĐỌC-VIẾT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC”

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng giáo dục thị xã Sapa. Trường PTDTBT TH Suối Thầu xã Mường Bo- Thị xã Sapa- tỉnh Lào Cai đã tiếp tục triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề tại trường với nội dung áp dụng các thẻ tăng cường đọc viết vào thực tế các tiết giảng dạy của các môn học ở các khối lớp trong nhà trường.

 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “ SỬ DỤNG THẺ TĂNG CƯỜNG  KĨ NĂNG ĐỌC-VIẾT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC”

        Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng giáo dục thị xã Sapa. Trường PTDTBT TH Suối Thầu xã Mường Bo- Thị xã Sapa- tỉnh Lào Cai đã tiếp tục triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề tại trường với nội dung áp dụng các thẻ tăng cường đọc viết vào thực tế các tiết giảng dạy của các môn học ở các khối lớp trong nhà trường.

 

Thẻ số 5: Đặt câu hỏi với mẫu câu cho sẵn

        Môn Tiếng Việt lớp 5A của cô giáo Nông Thị Pằng với các em học sinh. Cô giáo đã áp dụng thẻ số 5 của bộ thẻ tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh Tiểu học vào hoạt động trong tiết học. Các em học sinh đặt câu với mẫu câu cô giáo giới thiệu trong bài học: “ Nếu…..thì….; Tuy…..nhưng…. .; .v..v.”

 

Sự sôi nổi, hào hứng trong hoạt động của các em học sinh

     Không chỉ vậy, bộ thẻ tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh còn được linh hoạt áp dụng với bộ môn Tiếng Anh.

​​

Thẻ số 2: “Thẻ chữ cái có hình minh họa” được áp dụng trong môn Tiếng Anh

        Các em học sinh dưới sự hướng dẫn của cô giáo rất nhanh chóng tiếp thu và áp dụng thẻ đọc vào hoạt động học với các bạn trong lớp.

 

Sự sáng tạo của cô và trò trong việc áp dụng thẻ vào điều kiện thực tế của nhà trường.

         Bộ thẻ tăng cường đọc-viết cho học sinh có ba mươi hai thẻ và đã được nhà trường nhanh chóng triển khai và đồng loạt áp dụng vào các khối lớp và tất cả các môn học với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy và thành tích học tập của học sinh trong nhà trường để bắt kịp sự đổi mới trong giáo dục. Thầy và trò trường PTDTBT TH Suối Thầu luôn nâng cao tinh thần học hỏi và tích cực đổi mới để bắt kịp với xu thế phát triển chung góp phần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà.