Sinh hoạt chuyên đề: “Sử dụng thẻ số 4 và 13 tăng cường Đọc, Viết cho học sinh tiểu học”

Tập huấn "Thẻ hoạt động dành cho giáo viên và Tăng cường kĩ năng đọc, 

viết cho học sinh Tiểu học"

Sinh hoạt chuyên đề: “Sử dụng thẻ số 4 và 13 tăng cường Đọc,
Viết cho học sinh tiểu học”

    Căn cứ công văn số 36/Ban QLDA - SCI về việc tập huấn áp dụng kỹ thuật dạy học tăng cường Tiếng việt trong chương trình GDPT 2018. Thực hiện yêu cầu của các ngày tập huấn do SGD&ĐT Lào Cai tổ chức từ ngày 06/11/2021 đến hết ngày 08/11/2021 về việc Tập huấn nhân rộng cho Hiệutrưởng các trường tiểu học thị xã Sa Pa, Bắc Hà về cách áp dụng bộ thẻ tăngcường Tiếng việt trong chương trình GDPT 2018.
    Trường PTDTBT TH Suối Thầu xây dựng kế hoạch số 120/KH-THST Tổ chức chuyên đề: “Sử dụng thẻ số 4 và 13 tăng cường Đọc, Viết cho học sinh tiểu học”.
Ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại lớp 1A điểm trường Suối Thầu Dao Trường PTDTBT TH Suối Thầu tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Tập huấn Sử dụng thẻ số 4 và 13 tăng cường Đọc-Viết cho học sinh tiểu học. Tham dự lớp tập huấn có 20 đồng chí gồm:2 cán bộ quản lí và 18 giáo viên trong nhà trường.

    Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp giáo viên hiểu được bản chất của Phương pháp tăng cường kĩ năng đọc - viết, biết cách áp dụng linh hoạt vào các hoạt động và điều chỉnh nội dung hoạt động cho phù hợp với chương trình giảng dạy.Trong buổi sinh hoạt chuyên đề  theo hướng nghiên cứu bài dạy các đồng chí giáo viên trong nhà trường nghiên cứu bài dạy lớp 1A và nghiên cứu các nội dung có liên quan đến thẻ số 4 và 13 và thực hành dạy
minh họa tại lớp 1A.

Sự trải nghiệm của các em học sinh trong giờ dạy

Tiết dạy tạo nên sự hứng thú, nhiệt tình của cô và trò.

    Góp ý nhận xét đưa ra quy trình, cách thức dùng thẻ số 4 và 13 và thống nhất áp dụng thể số 4 và 13 vào giảng dạy thực tế hàng ngày.

    Qua lớp tập huấn, các giáo viên được đồng chí Đinh Viết Thành - Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp trao đổi các nội dung liên quan đến việc tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh, thống nhất cách sử dụng thẻ số 4 và 13 trong việc giảng dạy trong nhà trường.

    Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho giáo viên tháo gỡ và giải quyết những tình huống khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các thẻ hoạt động Đọc- Viết cũng như việc tổ chức các hoạt động trong lớp học hằng ngày tạo sự vui tươi, động lực học tập cho học sinh, giúp cho các em học sinh lĩnh hội tri thức một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

    Ngoài ra, trong quá trình tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí giáo viên trong nhà trường đã được trải nghiệm hoạt động tổ chức trò chơi, các phương pháp tạo hứng thú cho học sinh.

    Sau buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, giáo viên có thể sử dụng linh hoạt thẻ số 4 và số 13 của bộ công cụ Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học vào hầu hết các môn học, thực hiện lồng ghép sao cho đáp ứng được mục tiêu tiết học đề ra. Việc thực hiện tốt các thẻ hoạt động trong bộ tài liệu góp phần hỗ trợ cho giáo viên giúp học sinh phát triển ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất, giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.